Centrul de Conservare a Memoriei Opozantilor Anticomunisti din Judetul Buzau

 

Centrul de Conservare a Memoriei Opozanților Anticomuniști din Județul Buzău

A.F.D.P.R.  FILIALA BUZĂU (Centrul a fost creat la începutul anului 2013, pe lângă A.F.D.P.R. filiala Buzău, și inițiază acțiuni specifice în numele asociației prin parteneriate  sau simple acțiuni ocazionale cu instituțiile de învățământ, cât și cu alte instituții sau organisme ale Societății Civile)

·         REPREZENTANȚI :

Inginer Mihai Lazăr – Președinte A.F.D.P.R.  filiala Buzău 

Medic primar psihiatru  - Ion Sarion

·         MANAGERI DE PROIECT:

Prof. Adrian  Constantin  - inițiator al proiectului

Medic primar psihiatru, Ion Sarion

Ing. Mihai Lazăr

 

·         COLABORATOR  EXTERN  :

Drd. Gabriel  Stăicuț  -  Muzeul Județean Buzău „Alexandru Odobescu”

            Argument: 

-          Inițiativa creării Centrului de Conservare a Memoriei Opozanților Anticomuniști din Județul Buzău este rezultatul unui act de voluntariat în beneficiul A.F.D.P.R. filiala Buzău și, implicit, a foștilor deținuți politici anticomuniști, în scopul conservării memoriei opoziției anticomuniste și a întreținerii acestei memorii în conștiința comunitatății locale și, în special, în rândul tinerei generații. Constituie o necesitate vitală cunoașterea tuturor acelor aspecte tragice din biografia celor care s-au opus sistemului totalitar, dar și a metodelor pe care acel sistem le-a folosit în scopul lichidării elementelor opozante, cât și pentru modificarea personalității unui popor, având drept obiectiv final supunerea voluntară și legitimarea de facto a sclaviei. Prezervarea acestei memorii a opoziției anticomuniste și a celor care au experimentat Gulagul în varianta românească reprezintă un act de manifestare a spiritului democratic și o pledoarie activă pentru o societate civilizată, care trebuie să-și consolideze mecanismele de apărare contra oricăror derapaje de la practicile de tip democratic, derapaje care pot favoriza indubitabil revenirea la totalitarism.

·         Descrierea proiectului:

·         Misiunea:

-                      Centrul de Conservare a Memoriei Opozanților Anticomuniști din Județul Buzău este o organizație apolitică, fără scop lucrativ, nepatrimonială, având caracter civic și democratic. La activitățile Centrului pot participa persoane fără deosebire de sex, origine etnică și orientare religioasă. Este imperativ faptul ca toți participanții la activitățile Centrului să fie animați de idei democratice, să nu manifeste atitudini extremiste sau să aparțină unor grupări care proliferează ideologii nedemocratice.

-             Centrul de Conservare a Memoriei Opozanților Anticomuniști din Județul Buzău își propune să sprijine un dialog între Asociația Foștilor Deținuți Politici Filiala Buzău și comunitatea locală și, în mod special, cu publicul școlar buzoian, care trebuie să cunoască aspecte ale istoriei recente a României prin raportare, în prim plan, la aspectele represive ale totalitarismului comunist, și anume la repercusiunile pe care acest sistem le-a avut asupra societății românești.

-             Centrul de Conservare a Memoriei Opozanților Anticomuniști din Județul Buzău, în colaborare cu Asociația Foștilor Deținuți Politici din România, filiala Buzău, își propun să răspundă necesității de a aduna și de a valorifica surse orale despre activitatea opozanților politici, a foștilor deținuți politici din județul Buzău, din epoca comunistă.

-          Centrul de Conservare a Memoriei Opozanților Anticomuniști din Județul Buzău este o organizație non-profit și manifestă echidistanță față de orice orientare politica existentă, rezumându-se cu strictețe la obiectivele sale științifice și educaționale promovate.

-           Centrul promovează susținerea valorilor democratice clasice și a opoziției față de orice formă de totalitarism, facilitează cunoașterea trecutului recent al epocii comuniste, cât și a dimensiunii represive a acestei epoci, în raport cu diverse categorii socio-profesionale care au manifestat opoziție față de sistemul comunist și față de proiectul inuman al creării „omului de tip nou”. Investigația istorică vizează, de asemenea, și evidențierea unor aspecte din viața foștilor deținuți politici din perioada  post-penitenciară, în care aceștia au fost supuși unui regim prelungit de libertate supravegheată din partea organelor de securitate ale regimului comunist.  Printr-o astfel de abordare, considerăm că putem oferi o imagine cât mai complexă cu privire la aspectul concentraționar al sistemului politic comunist, văzut în durata lungă a existenței sale în planul istoriei recente a României.

 

·         Metodologia abordată

 Abordarea pe care o propune Centrul de Conservare a Memoriei Opozanților Anticomuniști din Județul Buzău se încadrează metodei de investigare specifice istoriei orale. Pentru istoria recentă a epocii comuniste, mărturiile orale sunt de o  importanță vitală, atât sub aspect informațional, cât, mai ales, sub  aspectul valorii  memorialistice a actului de reconstituire a trecutului recent și a tipului de discurs abordat. Prin  intermediul utilizării unor tehnici audio-video, este asigurată posibilitatea valorificării eficiente a rezultatelor interviurilor realizate, precum și asigurarea accesului la materialul rezultat, în special, prin intermediul internetului.

·         Prioritățile strategice ale  Centrului de Conservare a Memoriei Opozanților Anticomuniști din Județul Buzău sunt:

-          inițierea unei campanii de interviuri având drept protagoniști foști deținuți politici din diverse perioade ale istoriei recente a epocii comuniste;

-          crearea unei arhive de istorie orală în format electronic (avi, mpg, mp4, flv, wav, mp3 etc.) și realizarea unui site adecvat, în care vor fi prezentate fișe biografice, mape foto, documente și alte materiale furnizate de persoanele intervievate;

-          prezentarea activităților Centrului și a proiectelor inițiate de acesta;

-          prezentarea rezultatelor activității Centrului în mediul școlar și în alte medii sociale, prin intermediul unor activități specifice;

-          dezvoltarea de parteneriate cu instituții recunoscute pentru activitățile lor legate de conservarea memoriei luptei anticomuniste;

-          realizarea unui parteneriat cu denominațiunile religioase care au avut de suferit în epoca comunistă și în cadrul cărora au existat prelați bisericești care au suferit martirajul pentru convingerile lor religioase;

-          facilitarea informării publicului larg cu privire la trecutul opoziției anticomuniste și, mai ales, privind mecanismele de represiune pe care sistemul comunist le-a orchestrat împotriva opozanților politici;

-          furnizarea de surse documentare în mediul școlar, pentru valorificarea lor didactică în cadrul unor lecții tematice sau în activități școlare care au drept obiectiv istoria recentă a epocii comuniste;

-           facilitarea unui contact între tineri și foștii deținuți politici, pentru a cunoaște în mod direct pe cei care reprezintă sursa principală de documentare pentru studiile de istorie orală;

-          organizarea unor excursii tematice în diverse centre penitenciare din Gulagul românesc, pentru rememorarea rezistenței anticomuniste.

·           Deschiderea unui Centru de Conservare a Memoriei Opozanților Anticomuniști din Județul Buzău  constituie un suport pentru:

-          promovarea valorilor democratice autentice și a drepturilor cetățenești, conform exigențelor statului de drept;

-          formarea unei atitudini  responsabile a tinerilor din comunitatea locală  față de prezervarea memoriei opoziției anti-totalitariste și stimularea creării unei stări de spirit necesare implicării acestora în plan social, pentru promovarea spiritului Societății Civile și pentru eliminarea oricăror derapaje de la standardele recunoscute ale unei democrații autentice.

·          Oferta de programe inițiate de Centrul de Conservare a Memoriei Opozanților Anticomuniști din Județul Buzău:

-          programe de promovare a activităților Centrului în cadrul comunității locale, cu precădere în mediul școlar buzoian, prin intermediul unor parteneriate și în permanentă colaborare cu factorii media;

-          programe de informare privind rezultatele acumulate în cadrul activității Centrului, prin demararea unor proiecte tematice de impact la public și care să stimuleze implicarea activă a acestui public, prin intermediul unor dezbatei libere pe diverse teme.

Centrul de Conservare a Memoriei Opozanților Anticomuniști din Județul Buzău

Adresa: Str. Păcii, Nr. 19 ( Sediul A.F.D.P.R.- Buzău )

Telefon:0238/411963

Email : scitul514@yahoo.com / ionsarion@yahoo.com

 

ECHIPA  DE PROIECT

 

     Date de contact :

·         Profesor  Adrian  Constantin

email: scitul514@yahoo.com

·         Medic primar psihiatru  Ion  Sarion

email: ionsarion@yahoo.co

·         Inginer  Mihai  Lazar  (Președinte AFDPR – FILIALA BUZĂU )

 

 

PARTENERI:

 

-          Asociația Foștilor Deținuți Politici din România , Biroul Central, președinte Octavian Bjoza

-          Asociația Foștilor Deținuți Politici din România, filiala Cluj, președinte Traian Neamțu

 

PARTENER  MEDIA:
 NEWSBUZAU: https://www.newsbuzau.ro

 

 

Ştiri

Dreptul la memorie

10.05.2015 15:55
Dreptul la memorie - Argumente pentru un Muzeu al Comunismului Din mai 2015, TVR2 și IICCMER...

Ion Sarion, rememorand iadul coloniilor penitenciare din Insula Mare a Brailei

22.04.2015 23:37
https://www.newsbuzau.ro/index.php/social/4081-foto-ion-sarion-rememorand-iadul-coloniilor-penitencia

După 25 de ani. Dreptul la memorie

02.03.2015 13:28
https://www.tvrplus.ro/editie-dupa-25-de-ani-286987

După 25 de ani. Istoriile şi memoriile comunismului

22.07.2014 22:38
  După 25 de ani. Istoriile şi memoriile...

Memoria Rezistentei | Facebook

30.04.2014 01:29
  Memoria Rezistentei |...

FOTO - “Dosarele Securitatii” – discutate cu elevii de la LPS

14.04.2014 13:19
  Vineri, 11 aprilie, la Liceul cu Program Sportiv din Buzau...

MIRCEA STANESCU „DEMASCAREA” LA ÎNCHISOAREA JILAVA (1950-1951)

06.04.2014 11:33
  „DEMASCAREA” LA ÎNCHISOAREA...

Biografia unui torţionar: Alexandru Vișinescu

06.04.2014 11:28
  Biografia unui torţionar: Alexandru Vișinescu -...

Teaser - În spatele cortinei de fier - YouTube

03.04.2014 22:19
Rezultate Căutare Teaser - În spatele cortinei de fier -...

Proiectul “În spatele cortinei de fier. Studiu de caz: România”

03.04.2014 22:16
  Cortina de...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>